Seniorom začal nový semester VUTV

img 1569V Rastislaviciach sa 19. októbra 2018 začal druhý level univerzity tretieho veku, ktorú pre seniorov realizuje Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre. Semester slávnostne otvorila doc. Mgr. Ing. Danka Moravčíková, PhD. za SPU a Mgr. Gabriela Kuklišová, predsedníčka Klubu dôchodcov Rastislavice.

Čítať ďalej...

Seminár zameraný na zvyšovanie finančnej gramotnosti seniorov

dsc 1016

V Rastislaviciach sa dňa 5. decembra 2017 v rámci grantu Asociácie univerzít tretieho veku na Slovensku "Podpora rozvoja vzdelávania v oblasti finančnej gramotnosti" uskutočnil seminár, ktorého súčasťou bola aj výberová prednáška RNDr. Gabriela Schlossera, dhoročného zamestnanca Národnej banky Slovenska a lektora ďalšieho vzdelávania na tému Podvody a ochrana voči nim.

Čítať ďalej...

Vidiecka univerzita tretieho veku pokračuje v Rastislaviciach

dsc 0718Úspešný projekt Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre zameraný na záujmové vzdelávanie seniorov na vidieku sa tentoraz realizuje v obci Rastislavice.

Čítať ďalej...

Prezentácia VUTV na výstave Agrokomplex 2016

dscf 046Návštevníci 43. ročníka medzinárodnej výstavy Agrokomplex 2016 mohli v expozícii Slovenskej poľnohospodárskej univerzity opäť získať informácie o možnostiach štúdia v rámci Vidieckej univerzite tretieho veku. Viac na http://www.uniag.sk/sk/aktualne-informacie/items/spu-sa-uspesne-prezentuje-na-vystave-agrokomplex/

Čítať ďalej...

Výučba v mikroregióne Cedron-Nitrava pokračuje

cedron-nitrava2Seniori z mikroregiónu Cedron-Nitrava absolvovali v akademickom roku 2015/16 druhý cyklus vzdelávacích programov v rámci projektu Vidiecka univerzita tretieho veku.

Čítať ďalej...

Deň Vidieckej univerzity tretieho veku vyvrcholil slávnosťou v aule

dsc 0915www.uniag.sk V Kongresovom centre ŠD A. Bernoláka sa 3. júla konal Deň Vidieckej univerzity tretieho veku (VUTV), ktorý bol vyvrcholením rovnomenného vzdelávacieho projektu a zároveň príležitosťou zhodnotiť túto inovatívnu formu vzdelávania seniorov na SPU v Nitre.

Čítať ďalej...

Deň Vidieckej univerzity tretieho veku na SPU v Nitre

vutvV Kongresovom centre SPU v ŠD A. Bernoláka sa 3. júla 2015 uskutoční Deň Vidieckej univerzity tretieho veku, ktorý je vyvrcholením vzdelávacieho projektu. Popoludní sa v aule SPU bude konať slávnostné odovzdávanie osvedčení o absolvovaní záujmového vzdelávania.

Čítať ďalej...

Exkurzia v mojmírovských viniciach

dsc 0517V rámci vzdelávacieho programu vinárstvo sa frekventanti pilotnej výučby na Vidieckej univerzite tretieho veku z mikroregiónu Cedron zúčastnili na exkurzii vo viniciach Poľnohospodárskeho družstva Mojmírovce.

Čítať ďalej...

Doplnkové informácie