Deň Vidieckej univerzity tretieho veku na SPU v Nitre

vutvV Kongresovom centre SPU v ŠD A. Bernoláka sa 3. júla 2015 uskutoční Deň Vidieckej univerzity tretieho veku, ktorý je vyvrcholením vzdelávacieho projektu. Popoludní sa v aule SPU bude konať slávnostné odovzdávanie osvedčení o absolvovaní záujmového vzdelávania.

Program:

9,00 – 10,30 h Konzultácie absolventov pilotnej výučby VUTV s gestormi a lektormi vzdelávacích programov (Kongresové centrum AB)
10,30 – 11,30 h Odborná exkurzia v Botanickej záhrade SPU
12,00 – 13,00 h Obed
13,00 – 13,30 h Nácvik nástupu absolventov VUTV (aula SPU)
13,30 – 14,30 h Slávnostné odovzdávanie osvedčení
14,30 – 15,00 h Vystúpenie DFS Kamenec z Machuliniec
15,00 – 15,30 h Spoločné fotografovanie
15,30 h Odchod účastníkov do obcí

Doplnkové informácie