Vidiecka univerzita tretieho veku pokračuje v Rastislaviciach

dsc 0718Úspešný projekt Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre zameraný na záujmové vzdelávanie seniorov na vidieku sa tentoraz realizuje v obci Rastislavice.

Vďaka ústretovosti starostu Miroslava Juhásza a aktívneho pôsobenia Klubu dôchodcov pod vedením Mgr. Gabriely Kuklišovej bol 23. októbra otvorený ďalší cyklus vzdelávania. Na úvodnom stretnutí predstavila univerzitu, projekt i spôsob vzdelávania jeho manažérka doc. Mgr. Ing. Danka Moravčíková, PhD. V príjemnej neformálnej atmosfére sa seniori oboznámili s priebehom vzdelávania, jeho organizáciou a tiež so vzdelávacími materiálmi. Vidiecka univerzita tretieho veku bude tradične ukončená Dňom Vidieckej univerzity tretieho veku na SPU v Nitre, kde budú účastníkom vzdelávania odovzdané osvedčenia o absolvovaní vzdelávania.

Viac na

webovej stránke Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre

webovej stránke obce Rastislavice

 

Vzdelávanie seniorov na SPU

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre už vyše dvadsať rokov poskytuje vzdelávanie formou štandardného modelu Univerzity tretieho veku. Nedostatočná dostupnosť seniorského vzdelávania pre ľudí z vidieckych obcí iniciovala v roku 2013 vznik jedinečného projektu pod názvom Vidiecka univerzita tretieho veku, ktorej hlavným cieľom bolo vytvoriť model sprístupňujúci toto záujmové vzdelávanie aj v rurálnom prostredí. Pilotná výučba sa začala v roku 2015, doposiaľ absolvovalo túto inovatívnu formu vzdelávania 103 seniorov z mikroregiónu Cedron-Nitrava, Požitavie-Širočina, Tríbečsko, Poľný Kesov a Palárikovo. 

Doplnkové informácie