Prezentácia VUTV na výstave Agrokomplex 2016

dscf 046Návštevníci 43. ročníka medzinárodnej výstavy Agrokomplex 2016 mohli v expozícii Slovenskej poľnohospodárskej univerzity opäť získať informácie o možnostiach štúdia v rámci Vidieckej univerzite tretieho veku. Viac na http://www.uniag.sk/sk/aktualne-informacie/items/spu-sa-uspesne-prezentuje-na-vystave-agrokomplex/

 

Doplnkové informácie