Projekt VUTV v médiách

noviny

 

Poľnohospodár 7-8 (Záujmové vzdelávanie pre seniorov na vidieku, 13. 12. 2013)

Poľnohospodár 13-14 (Univerzita tretieho veku aj pre vidiek, 14. 3. 2014)

www.uniag.sk (Vzdelávanie seniorov na vidieku odštartovalo vinárstvom, 28. 5. 2015)

Poľnohospodár 19-20 (Pilotná výučba seniorov na vidieku odštartovala vinárstvom, 26. 6. 2015)

Mlyny Rendez-vous (SPU vzdeláva seniorov a hravou formou aj deti, august 2015)

 

 

 

Doplnkové informácie