VUTV sa predstavila aj na Celoslovenských dňoch poľa 2015

dsc 5186www.uniag.sk V expozícii SPU v Nitre počas štvrtého ročníka celoštátnej prehliadky poľných pokusov odrôd poľnohospodárskych plodín, ochrany a výživy rastlín a výstavy poľnohospodárskej techniky a hospodárskych zvierat, ktorá sa uskutočnila v dňoch 2. a 3. júna 2015 v Dvoroch nad Žitavou, ani tento rok nechýbala prezentácia Vidieckej univerzity tretieho veku.

http://www.uniag.sk/sk/aktualne-informacie/items/spu-bola-spoluorganizatorom-stvrteho-rocnika-celoslovenskych-dni-pola/

 

Doplnkové informácie