Vzdelávanie seniorov na vidieku odštartovalo vinárstvom

p4www.uniag.sk Vzdelávacím programom vinárstvo sa posledný májový týždeň začala v obciach Poľný Kesov a Malé Vozokany pilotná výučba seniorov na vidieku, ktorá je súčasťou projektu celoživotného vzdelávania na SPU v Nitre.

Viac na www.uniag.sk

http://www.uniag.sk/sk/aktualne-informacie/items/vzdelavanie-seniorov-na-vidieku-odstartovalo-vinarstvom/

Doplnkové informácie