Deň Vidieckej univerzity tretieho veku vyvrcholil slávnosťou v aule

dsc 0915www.uniag.sk V Kongresovom centre ŠD A. Bernoláka sa 3. júla konal Deň Vidieckej univerzity tretieho veku (VUTV), ktorý bol vyvrcholením rovnomenného vzdelávacieho projektu a zároveň príležitosťou zhodnotiť túto inovatívnu formu vzdelávania seniorov na SPU v Nitre.

Frekventanti pilotného vzdelávania z mikroregiónu Cedron-Nitrava, Požitavie-Širočina a Tríbečsko malo možnosť stretnúť sa a konzultovať s gestormi a lektormi vzdelávacích programov, podeliť sa o svoje dojmy a skúsenosti z výučby a zoznámiť sa s prípravou a realizáciou jednotlivých aktivít projektu, ktorý sa na SPU v Nitre realizuje od roku 2013.

Pred spoločným obedom si účastníci Dňa VUTV v sprievode riaditeľky Botanickej záhrady SPU Ing. Eriky Mňahončákovej, PhD., pozreli areál BZ a skleníky.  Popoludní sa v aule SPU uskutočnilo slávnostné odovzdávanie osvedčení.

Slávnostné zhromaždenie, na ktorom bol prítomný aj rektor SPU Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., lektori a gestori, otvorila vedúca Kancelárie celoživotného vzdelávania a manažérka projektu doc. Mgr. Ing. Danka Moravčíková, PhD. Zúčastneným pripomenula, že vzdelávanie v každom veku je v súčasnosti už pre mnohých prirodzené. „Treba si len zvoliť také, ktoré je podmienené vnútorným záujmom jednotlivca, dobrovoľným vzťahom k vybranému odboru, ako i túžbou po sebarealizácii,“ povedala.

Vysvetlila tiež, ako vznikla myšlienka otvoriť Vidiecku univerzitu tretieho veku na SPU v Nitre. "V súčasnosti existuje rôznorodé spektrum modelov záujmového vzdelávania seniorov – napr. jednosemestrálne programy nazývané aj jesennými či jarnými kurzami alebo ročné kurzy pre seniorov. Špecifickým modelom je anglický model založený na stretávaní sa seniorov vo vidieckych oblastiach, kde seniori necestujú na univerzitu, ale `univerzita cestuje za nimi`, prípadne si seniori sami pripravujú prednášky pre svojich priateľov či susedov. SPU v Nitre sa rozhodla práve pre tento jedinečný model v rámci Slovenska," povedala.

Jednou z dôležitých aktivít, ktoré Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre dlhodobo plní v oblasti celoživotného vzdelávania je aj záujmové vzdelávanie seniorov na Univerzite tretieho veku. SPU v Nitre patrí k univerzitám, ktoré najdlhšie realizujú UTV a je tiež dlhoročným aktívnym členom Asociácie univerzít tretieho veku na Slovensku (ASUTV). Počas dvadsaťtriročného obdobia realizácie UTV túto formu štúdia na SPU v Nitre absolvovalo už viac ako dvetisíc absolventov. "Sme hrdí na to, že oddnes môžeme sprístupniť záujmové seniorské vzdelávanie aj pre slovenský vidiek a považujeme to doslova za svoju povinnosť," povedala na záver svojho vystúpenia docentka Danka Moravčíková. 

Osvedčenie o absolvovaní záujmového vzdelávania v rámci projektu Vidiecka univerzita tretieho veku si z rúk rektora SPU prof. Petra Bielika prevzalo 69 absolventov. Sľub absolventov nahradilo vystúpenie členov folklórnej skupiny Kamenec z Machuliniec, ktorí potešili účastníkov krásnymi ľudovými piesňami.

Slávnostné podujatie ukončila študentská hymna Gaudeamus igitur a spoločné fotografovanie absolventov s vedením SPU, lektormi a gestormi.

 

 

Konzultácie v Kongresovom centre SPU (ŠD A. Bernoláka)

 

 

Exkurzia v Botanickej záhrade

 

 

Slávnostné odovzdávanie  osvedčení

 

Doplnkové informácie