Vidiecka univerzita na Dňoch vidieka v Národnej rade SR

02Občianske združenie Vidiecky parlament na Slovensku (VIPA SK) v spolupráci s Výborom NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie organizovalo 15. ročník Dní vidieka v Národnej rade Slovenskej republiky. Podujatie s mottom Plánujme spoločne náš život na vidieku sa konalo 25. – 30. júna 2015 vo výstavných priestoroch NR SR.

Záštitu nad ním prevzal predseda Národnej rady SR Peter Pellegrini, ktorý v úvodnom príhovore vyjadril vďaku všetkým, ktorí sa venujú otázkam rozvoja života na vidieku, ako aj poľnohospodárom a obyvateľom vidieka. Cieľom organizátorov podujatia bolo stretnutie so zákonodarcami a diskusia o potrebách a problémoch slovenského vidieka a možnostiach ich riešenia. „Verím, že s kolegami z Vidieckeho parlamentu sa budeme stretávať na najvyššej úrovni čoraz častejšie“, dodal P. Pellegrini počas oficiálneho otvorenia.

Podujatie pokračovalo slávnostným podpisom zmlúv o partnerstve v sieti VIPA, diskusným fórom Kampaň Európskeho vidieckeho parlamentu 2015, predstavením Národného projektu sociálnej ekonomiky pre vidiek a i.

Vo výstavných priestoroch NR SR na Bratislavskom hrade sa prezentovala aj Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre s projektom Vidiecka univerzita tretieho veku. Účastníkom stretnutia priblížila tento zaujímavý model vzdelávania seniorov na vidieku doc. Ing. Mária Fáziková, PhD., vedúca Katedry regionálneho rozvoja FEŠRR SPU v Nitre, ktorá je zároveň garantkou vzdelávacieho programu Dobre fungujúca komunita. Návštevníci sa mohli zoznámiť aj s činnosťou Seniorského informačného centra, aktivitami spolku slovenských žien Živena, ďalej s občianskym združením Brániť sa oplatí Slovensko, Integrovanou sieťou regionálnych rozvojových agentúr, Detvianskou umeleckou kolóniou a i.

Program Dní vidieka bude pokračovať do 30. júna. Viac v pozvánke VIPA SK

 

Doplnkové informácie