S projektom VUTV sa počas Dňa kariéry zoznámili aj študenti SPU

dsc 3143www.uniag.sk Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre v rámci aktivít svojho Kariérneho centra a v spolupráci s národným projektom Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti zorganizovala 3. marca 2015 Prezentačné dni podnikov a 5. ročník Dňa kariéry.

Cieľom podujatia užšie prepojenie vysokoškolského vzdelávania s výrobnou praxou s pozitívnym dopadom na konkurencieschopnosť absolventov univerzity na trhu práce.

Viac na http://www.uniag.sk/sk/aktualne-informacie/items/prezentacne-dni-podnikov-na-spu-zaujali-stovky-studentov-poskytli-cenne-rady-ako-sa-uplatnit-na-trhu-prace/

dsc 3143

Doplnkové informácie