Moduly a vzdelávacie programy

 modul1a

 

I. modul: KVALITA ŽIVOTA SENIOROV

Vzdelávacie programy:
1. Ako funguje samospráva [pracovný zošit]
2. Sociálne služby pre seniorov [pracovný zošit]
3. Dobre fungujúca komunita [pracovný zošit]
4. Bezpečné a kvalitné potraviny [pracovný zošit]
5. Výživa a zdravie seniorov [pracovný zošit]
6. Choroby a prevencia [pracovný zošit]

 

modul2a

 

II. modul: HOSPODÁRENIE NA VIDIEKU

Vzdelávacie programy:
1. Záhradníctvo I. [pracovný zošit]
2. Záhradníctvo II. [pracovný zošit]
3. Záhradná a krajinná architektúra [pracovný zošit]
4. Vinárstvo [pracovný zošit]
5. Rodinné ekologické gazdovanie [pracovný zošit]
6. Ako si zachovať zdravé životné prostredie  [pracovný zošit]
7. Submodul: Technika a environment
           A. Obnoviteľné zdroje energie [pracovný zošit]
           B. Prevádzková bezpečnosť techniky [pracovný zošit]
           C. Odpadové hospodárstvo [pracovný zošit]
           D. Poľnohospodárska technika [pracovný zošit]

 

modul3a

 

III. modul: CIVILIZAČNÁ GRAMOTNOSŤ SENIOROV

Vzdelávacie programy:
1. Informačné a komunikačné technológie [pracovný zošit]
2. Základy účtovníctva [pracovný zošit]
3. Právo pre seniorov [pracovný zošit]
4. Abeceda financií a rozpočtovníctvo [pracovný zošit]
5. Podvody a ochrana voči nim [pracovný zošit]

 

Doplnkové informácie