Riadenie a administratíva

doc. Mgr. Ing. Danka Moravčíková, PhD., projektová manažérka
Ing. Marcela Chreneková, PhD., koordinátorka odbornej aktivity č. 1.1
Ing. Martina Hanová, PhD., koordinátorka odbornej aktivity č. 1.2
doc. Ing. Izabela Adamičková, PhD., finančná manažérka
Ing. Dana Klačková, administratívna pracovníčka pre personálne záležitosti
Ing. Danica Vraniaková, administratívna pracovníčka pre ekonomické záležitosti
Margita Granátová, asistentka koordinátorov odborných aktivít
prof. Dr. Ing. Elena Horská, manažérka publicity
Lujza Záhoráková, úprava a údržba webstránky

Doplnkové informácie