Aktivity projektu

1. Pripraviť metodiku tvorby inovatívnych foriem v oblasti seniorského vzdelávania a zvýšiť kvalifikáciu i kompetencie lektorov VUTV
1.1 Príprava metodiky inovatívnej formy seniorského vzdelávania pre lektorov
1.2 Teoretická výučba a praktická príprava lektorov
2. Vytvoriť študijné materiály a didaktické pomôcky pre realizáciu novej formy záujmového vzdelávania seniorov v rámci VUTV
2.1 Príprava didaktických materiálov a pomôcok pre novú formu záujmového vzdelávania VUTV
3. Realizovať a vyhodnotiť pilotný projekt Vidieckej univerzity tretieho veku
3.1 Realizácia novej formy záujmového vzdelávania a evaluácia pilotného vzdelávania

Doplnkové informácie