Seminár zameraný na zvyšovanie finančnej gramotnosti seniorov

dsc 0981

V Rastislaviciach sa dňa 5. decembra 2017 v rámci grantu Asociácie univerzít tretieho veku na Slovensku "Podpora rozvoja vzdelávania v oblasti finančnej gramotnosti" uskutočnil seminár, ktorého súčasťou bola aj výberová prednáška RNDr. Gabriela Schlossera, dhoročného zamestnanca Národnej banky Slovenska a lektora ďalšieho vzdelávania na tému Podvody a ochrana voči nim.

Prostredníctvom výučbového videa, prezentácie a diskusie oboznámil seniorov s niektorými formami trestných činov podvodu, s možnými nekalými obchodnými praktikami, ako aj spôsobmi ochrany pred prijatím falšovaných peňazí v hotovostnom platobnom styku a ochranou pred podvodným vylákaním peňazí. Účastníci popularizačno-vzdelávacieho podujatia získali zaujímavé informácie o základných ochranných prvkoch euro-bankoviek a euro-mincí, naučili sa základné postupy overovania prijímaných bankoviek a dozvedeli sa i množstvo praktických informácií. Ďalšie témy súvisiace so zvyšovaním finančnej gramotnosti seniorov sú zamerané na problematiku abecedy financií a rozpočtovníctva.

 

 

 

Doplnkové informácie