Seminár zameraný na zvyšovanie finančnej gramotnosti seniorov

dsc 0981

V Rastislaviciach sa dňa 5. decembra 2017 v rámci grantu Asociácie univerzít tretieho veku na Slovensku "Podpora rozvoja vzdelávania v oblasti finančnej gramotnosti" uskutočnil seminár, ktorého súčasťou bola aj výberová prednáška RNDr. Gabriela Schlossera, dhoročného zamestnanca Národnej banky Slovenska a lektora ďalšieho vzdelávania na tému Podvody a ochrana voči nim.

Čítať ďalej...

Výučba v mikroregióne Cedron-Nitrava pokračuje

cedron-nitrava2

Seniori z mikroregiónu Cedron-Nitrava absolvovali v akademickom roku 2015/16 druhý cyklus vzdelávacích programov v rámci projektu Vidiecka univerzita tretieho veku.

Čítať ďalej...

Vidiecka univerzita tretieho veku pokračuje v Rastislaviciach

dsc 0718Úspešný projekt Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre zameraný na záujmové vzdelávanie seniorov na vidieku sa od akademického roku 2017/2018 realizuje v obci Rastislavice.

Čítať ďalej...

Deň Vidieckej univerzity tretieho veku vyvrcholil slávnosťou v aule

dsc 0915

V Kongresovom centre Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre sa 3. júla konal Deň Vidieckej univerzity tretieho veku.

Čítať ďalej...

Prezentácia VUTV na výstave Agrokomplex 2016

dscf 046Návštevníci 43. ročníka medzinárodnej výstavy Agrokomplex 2016 mohli v expozícii Slovenskej poľnohospodárskej univerzity opäť získať informácie o možnostiach štúdia v rámci Vidieckej univerzite tretieho veku. Viac na http://www.uniag.sk/sk/aktualne-informacie/items/spu-sa-uspesne-prezentuje-na-vystave-agrokomplex/

Čítať ďalej...

Projekt pokračuje pilotnou výučbou v mikroregióne Tríbečsko

  p1040039

V obci Machulince sa 11. júna začala pilotná výučba seniorov v rámci projektu celoživotného vzdelávania Vidiecka univerzita tretieho veku.

 

Čítať ďalej...

Doplnkové informácie