Projekt pokračuje pilotnou výučbou v mikroregióne Tríbečsko

  p1040039

V obci Machulince sa 11. júna začala pilotná výučba seniorov v rámci projektu celoživotného vzdelávania Vidiecka univerzita tretieho veku.

 

Frekventantov vzdelávania na úvodnom stretnutí privítala Ing. Marcela Chreneková, PhD., koordinátorka pilotnej výučby, doc. Ing. Mária Fáziková, CSc.,  vedúca Katedry regionálenho rozvoja FEŠRR SPU v Nitre  a Anna Horváthová, školiteľka strediska, ktorá pôsobí zároveň ako vedúca miestneho folklórneho súboru Kamenec. Šesťtýždňový vzdelávací cyklus bude absolvovať šestnásť seniorov.  

 

Doplnkové informácie