Pozvánka na metodický workshop

V dňoch 22. - 23. 10. 2013 sa uskutoční metodický workshop  pre gestorov a lektorov pôsobiacich v oblasti záujmového vzdelávania seniorov na SPU v Nitre (Univerzita tretieho veku), zameraný na teoretickú výučbu a praktickú prípravu lektorov.

Program:

Utorok 22. 10. 2013

12,30 h – 13,00 h

Úvod, základné informácie o projekte - doc. Ing. Oľga Roháčiková, PhD., (odborná garantka), doc. Mgr. Ing. Danka Moravčíková, PhD., (projektová manažérka)

13,00 h – 14,30 h

Metódy výučby - Ing. Eva Balážová, PhD., (garantka pre metodiku tvorby vzdelávacích programov)

14,45 h – 16,15 h

Tvorba informačných listov vzdelávacích programov VUTV -  Ing. Eva Balážová, PhD., (garantka pre metodiku tvorby vzdelávacích programov)

16,15 h – 16,30 h

Záver - doc. Mgr. Ing. Danka Moravčíková, PhD. (projektová manažérka)

 

Streda 23. 10. 2013

9,00 h – 10,30 h

Príprava inovatívnej formy seniorského vzdelávania VUTV (manuál) - Ing. Eva Balážová, PhD., (garantka pre metodiku tvorby vzdelávacích programov)

10,45 h – 12,15 h

Príprava didaktických materiálov a pomôcok pre VUTV (pracovné zošity, filmy) - Ing. Eva Balážová, PhD., (garantka pre metodiku tvorby vzdelávacích programov)

12,15 h – 12,30 h

Závery - doc. Ing. Mária Fáziková, CSc., (garantka obsahu a primeranosti vzdelávania), doc. Mgr. Ing. Danka Moravčíková, PhD., (projektová manažérka)

 

POZVÁNKA

Doplnkové informácie