Konzultačné strediská

  • Vytlačiť

Pilotné testovanie bude prebiehať v troch mikroregiónoch na území Nitrianskeho samosprávneho kraja, kde aktívne pôsobia miestne akčné skupiny (MAS):

MAS OZ Mikroregión POŽITAVIE - ŠIROČINA 

MAS OZ Mikroregión CEDRON

MAS OZ Mikroregión RADOŠINKA